ADAD l'Encant

Roba Amiga

Roba Amiga és un projecte transparent, professional i eficaç format per vàries empreses d’inserció de Catalunya, sota el lema

“La teva roba crea llocs de treball.
Fem-la útil” 

Quin és el recorregut de la roba?​

EI ADAD L’Encant disposa a Olot d’una planta de 2.000 m2 amb capacitat per gestionar integralment el residu textil recollit en els diferents contenidors repartits pel territorio gironí. Actualment aquesta roba crea 8 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social derivades dels Serveis Socials dels ajuntaments de l’entorn.

Si voleu col·laborar en aquest projecte ambiental amb valor social, contacteu amb nosaltres:
Xevi Martin 675 03 77 49

Impacte social i ambiental del projecte

L'acció social

Objectiu social

Les empreses d’inserció sociolaboral ofereixen treball, formació i hàbits laborals a persones en processos d’inserció laboralmitjançant itineraris personalitzats i acompanyats de tècnics en inserció i producció, integrant-les en una activitat empresarial, per a que, en un futur, puguin accedir a altres llocs de treball i assolir la plena autonomia per a poder desenvolupar-se professional i personalment en la societat optant a feines en empreses ordinàries.

A demés de l’oferta laboral totes les entitats realitzen tasques de formació en col·laboració amb diferents plans ocupacionals de les administracions locals i també acullen persones que estan realitzant treballs per la comunitat com a mesures penals alternatives.

Una altra raó social d’existir les entitats de la Cooperativa és l’entrega social de roba en col·laboració amb Serveis Socials i altres entitats de l’economia social, així com posar a disposició una amplia oferta social de roba de qualitat a totes aquelles persones que tenen dificultats per adquirir aquests productes a altres establiments així com a les persones que posen en pràctica hàbits de consum responsable mitjançant l’adquisició de productes de segona mà.Actualment, la Cooperativa Roba Amiga, integra l’activitat de 5 empreses d’inserció que en conjunt ofereixen feina a més de 170 persones, de les quals el 60% estan en procés d’inserció.

L'acció mediambiental

El consum anual per persona es troba entre els 7 i els 10kg de roba o de residu téxtil, sense tenir en compte la quantitat de residu d’aquests tipus que genera l’industria del sector. La recollida selectiva de roba usada, sabates, roba de la llar i altres residus tèxtils, per a la seva revalorització, ofereix oportunitats per a la reutilització en el mercat de segona mà i redueix de forma considerable el volum de residus que van a parar als abocadors o incineradores. Ampliar la vida útil de la roba es també una aposta per fomentar la reutilització i la reducció del consum de recursos. Durant l’any 2010 es van recollir més de 6.000 tones de roba, una part significativa de la qual es va reintroduir en la societat mitjançant la xarxa de 15 botigues de moda de segona mà.

Educació medioambiental

Campanyes d'educació i sensibilització ambiental

La cooperativa Roba Amiga ofereix una eina, complementària i fonamentalment per sensibilitzar a la ciutadania envers la gestió de la roba usada, l’educació ambiental. La realització d’aquesta activitat ha suposat l’assoliment d’un dels objectius fundacionals de la cooperativa: l’eix educació-informació-comunicació.
L’exposició s’acompanya de tallers per infants i alhora és un punt de difusió de l’activitat de la cooperativa Roba Amiga.
En aquesta línia, s’ha apostat per tenir presència en les fires, instituts d’educació secundaria, festes dels barris, cogressos, jornades, etc.

ADAD L’Encant és una entitat sense ànim de lucre amb 25 anys d’experiència en l’àmbit de l’economia social i solidària, promovent el projecte Roba Amiga d’inserció sociolaboral a través de la gestió del residu tèxtil.

Newsletter

ADAD L’Encant és una entitat sense ànim de lucre amb 25 anys d’experiència en l’àmbit de l’economia social i solidària, promovent el projecte Roba Amiga d’inserció sociolaboral a través de la gestió del residu tèxtil.

Newsletter