ADAD l'Encant

Obrim una nova planta de triatge a l’Encant de Salt

Aquesta setmana, hem inaugurat la primera planta de triatge ubicada a la botiga de Roba Amiga l’Encant de Salt, una nau dedicada a la venda de productes i objectes de segona mà i gestionada per Solidança, entitat social dedicada a la inserció sociolaboral, amb més de 25 anys d’experiència gestionant el residu tèxtil.

En aquest nou espai, diverses treballadores i treballadors provinents d’itineraris d’inserció sociolaboral, es dediquen a la classificació de roba provinent de la comarca del Gironès i de localitats més properes.

L’obertura d’aquesta planta, comptarà amb 9 llocs de treball d’inserció sociolaboral: sis dels quals són de nova creació, i tres pertanyen a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Aquestes persones venen derivades de Serveis Socials de municipis col·laboradors amb Roba Amiga, i es troben en una situació de vulnerabilitat social. Entrant a l’entitat, inicien un itinerari d’inserció, que els permetrà recuperar les habilitats i competències per tornar a inserir-se en el món laboral ordinari.

Atenció a persones en situació de vulnerabilitat social

La tria, és una de les primeres etapes per les quals passa el teixit durant el cicle de la roba, d’ençà que es recull als contenidors taronja de Roba Amiga, fins que se li dona una segona vida, a través de la seva venda a les nostres botigues de segona mà.

La classificació que duen a terme consta de diverses etapes: un cop entra la roba a la planta, és pesada i registrada, per dirigir-se a la primera classificació. Aquesta primera tria consta d’una divisió ràpida entre: roba d’home, de dona, d’infant i de la llar, a més d’una tria de qualitat, on es treuen els impropis i allò que no és roba.

Seguidament, el tèxtil es dirigeix a la segona tria, on es diferencien en taules per seccions (home, dona, infant i roba de llar), i es realitza una separació per qualitat. En aquesta etapa, es valora la qualitat de les peces i es classifiquen en funció del seu destí: a botigues per la seva venda, a exportació, a reciclatge i, per allò que està molt malmès, es destina al rebuig, per a la seva correcta gestió.

Treballar amb una planta de triatge, ubicada a la mateixa comarca del Gironès, ens suposa una gran millora en diversos sentits. Per una banda, evitem l’emissió massiva de C02 amb el continu trasllat del tèxtil des de la planta de triatge central de Solidança, a Sant Just Desvern, fins a Salt. D’altra banda, amb l’aposta per gestors de proximitat, donem feina a la ciutadania de la comarca, i guanyem certa independència davant la centralització de la gestió del tèxtil.

Aquest projecte rep el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.